Samoplatcovia

V prípade, že klient nemá potvrdenie o odkázanosti na sociálnu službu od príslušného obecného, alebo mestského úradu, v pôsobnosti ktorom býva, môže naše služby využívať ako samoplatiteľ.