Lokalita

Nájdete nás v Lipanoch na ulici: Krivianska 1263 (smer na Krivany).

BETÁNIA Lipany, n. o., sídli v novo zrekonštruovaných priestoroch, v útulnom a čistom prostredí. Bezbariérové zariadenie je určené pre klientov so stupňom odkázanosti II. až V. 

PSK_logo

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.