Blahoslavenstvá starého človeka

Blahoslavení, ktorí chápu, že moje nohy teraz chodia pomalšie a moje ruky meravejú.

Nech sú blahoslavení, ktorí myslia na to, že moje uši už dobre nepočujú a že nie všetko hneď pochopím.

Nech sú blahoslavení, ktorí vedia, že moje oči už zle vidia.

Buďte blahoslavení, ktorí mi nevyčítate, keď mi niečo vypadne z rúk a ktorí mi pomáhate nájsť svoje veci.

Buďte blahoslavení, ktorí sa na mňa usmievate a dáte sa so mnou do reči.

Nech sú blahoslavení, ktorí spozorujú moje krízy a pokúšajú sa zmierniť moje utrpenie.

Nech sú blahoslavení, ktorí mi dajú pocítiť, že som milovaný a ktorí sa o mňa živo zaujímajú.

Blahoslavení, ktorí zostanú pri mne, keď idem na cestu do večnosti.

Blahoslavení sú všetci, ktorí sú na mňa dobrí. Pomáhajú mi myslieť na dobrého Boha.

A ja na nich určite nezabudnem, keď raz budem u Neho...