1

SOCIÁLNA A PROFESIONÁLNA
STAROSTLIVOSŤ

1
Logo
Betánia Lipany, n.o.

Sociálna a profesionálna starostlivosť. 
Ponúka sociálne služby, zamerané na nový rozmer dôstojného a aktívneho prežívania staroby v priebehu dňa.
 

zistiť viacNext

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu

Betania

- určenia predpokladanej hodnoty zákazky
- určenia dodávateľa predmetu obstarávania

 

V súvislosti s pripravovanou investičnou akciou na realizáciu projektu s názvom: “Výmena kotla na vykurovanie“, si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky.

 

Proces verejného obstarávania zabezpečujeme podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Betania vyzva.pdf [ 136.6 KB ]

Betania priloha-1-k-vyzve.pdf [ 125.1 KB ]

Betania priloha-2-k-vyzve.pdf [ 91.37 KB ]

Betania priloha-3-k-vyzve.pdf [ 142.14 KB ]

Betania priloha-4-supis-prac-kotol.pdf [ 229.44 KB ]

Betania vyhodnotenie.pdf [ 106.46 KB ]

 

V Lipanoch dňa 25.09.2019

 

PSK_logo

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.