1

SOCIÁLNA A PROFESIONÁLNA
STAROSTLIVOSŤ

1
Logo
Betánia Lipany, n.o.

Sociálna a profesionálna starostlivosť. 
Ponúka sociálne služby, zamerané na nový rozmer dôstojného a aktívneho prežívania staroby v priebehu dňa.
 

zistiť viacNext

"Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva."
 

Betania

 

 

V tomto duchu sa niesla duchovná obnova s našim vzácnym hosťom, pátrom Michalom Zámkovským. Páter Michal, za všetko ďakujeme!