1

SOCIÁLNA A PROFESIONÁLNA
STAROSTLIVOSŤ

1
Logo
Betánia Lipany, n.o.

Sociálna a profesionálna starostlivosť. 
Ponúka sociálne služby, zamerané na nový rozmer dôstojného a aktívneho prežívania staroby v priebehu dňa.
 

zistiť viacNext

Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Branislav ONDRUŠ, nás uviedol ako pozitívny príklad denného stacionára, čo nás teší.

 

Betania