Legislatívny status

Sme súkromná nezisková organizácia, zriadená neverejným poskytovateľom.  Nezisková organizácia vznikla 5.8.2015. Registrovaná je Okresným úradom v Prešove, pod č. OVVS-485/2015-NO.