stacionár Betánia Lipany

 

miesto poskytovania sociálnej služby:
Krivianska 1263, 082 71 Lipany