1

SOCIÁLNA A PROFESIONÁLNA
STAROSTLIVOSŤ

1
Logo
Betánia Lipany, n.o.

Sociálna a profesionálna starostlivosť. 
Ponúka sociálne služby, zamerané na nový rozmer dôstojného a aktívneho prežívania staroby v priebehu dňa.
 

zistiť viacNext

Kontakt

Názov organizácie: BETÁNIA Lipany, n. o.

Štatutárny orgán:    PhDr. Mária Matijová, riaditeľka

Sídlo:                           Krivianska 1263, 082 71 Lipany

 

IČO: 45747491

DIČ: 2120113589

registrovaný úrad: Okresný úrad Prešov

 

telefón - riaditeľ n.o.: 0905476416

telefón - recepcia: 0917956534

telefón - prevádzka: 0915125051

 

e-mail : info@betanialipany.sk

 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s.

č. účtu, IBAN: SK65 5200 0000 0000 1645 8622

BIC/SWIFT KÓD: OTPVSKBX

 

Prevádzkové hodiny : (čas poskytovania socialnej služby)

Pondelok - Piatok : 7:00 hod do 16:30 hod.

V sobotu, nedeľu a vo sviatky, stacionár služby neposkytuje.

 

Údaje označené * sú povinné.

Vyhlásenie dotknutej osoby

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa Betánia Lipany, n.o., Krivianska 1263, 082 71 Lipany, IČO: 45747491, registrovaný úrad : Okresnýý úrad Prešov a bol/a som ako dotknutá osoba poučená o svojich právach.